Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 1

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 1 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 1

BÀI 01. BẢNG NHÂN 6

1. 2 quả chuối có giá 12 xu

1 quả chuối có giá ......... xu

A. 8

B. 6

C. 2

D. 4

2. 6 x 10 = 60

6 x 100 = 600

=> 6 x 1000 = .........

A. 6

B. 600

C. 6000

D. 60

3. 6 x 5 = 30

6 x 50 = 60 x 5 = 300

=> 60 x 50 = .........

A. 300

B. 30

C. 410

D. 3000

4. 6 x 12 = .........

(6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6)

A. 71

B. 72

C. 70

D. 77

5. 6 x 7 = 42

60 x 7 = 6 x 70 = 420

=> 60 x 70 = .........

A. 4020

B. 4200

C. 420

D. 42

6. Xác định quy luật rồi tiếp tục:

2, 8, 14, 20, 26, 32, ........., ........., ........., .........

A. 38, 44, 51, 56

B. 38, 44, 50, 54

C. 38, 42, 50, 56

D. 38, 44, 50, 56

7. Mỗi nhóm học tập có 6 bạn học sinh. Lớp 3A có 5 nhóm học tập. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn học sinh?

A. 11

B. 36

C. 30

D. 24

8. 6 x 8 = .........

(6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6)

A. 49

B. 45

C. 40

D. 48

9. 2 quả chuối có giá 6 xu

6 quả chuối có giá ......... xu

(biết các quả chuối có giá bằng nhau)

A. 12 xu

B. 6 xu

C. 18 xu

D. 36 xu

10. Đếm cách đều 6 đơn vị:

6, 12, 18, ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., ........., .........

6 = 6 x 1 = 6

6 + 6 = 6 x 2 = 12

6 + 6 + 6 = 6 x 3 = 18

6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 4 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 5 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 6 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 7 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 8 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 9 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 10 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 11 = .........

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x 12 = .........

A. 24, 32, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72

B. 24, 30, 36, 42, 48, 54, 64, 66, 72

C. 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72

D. 24, 30, 36, 42, 49, 54, 60, 66, 72

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 1

Câu hỏi

Đáp án

1

B

2

C

3

D

4

B

5

B

6

D

7

C

8

D

9

C

10

C

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 1, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 108
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút Xem thêm