Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 2

1 74

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 2 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 2

BÀI 02. NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

1. Khối lớp 3 có 5 lớp, mỗi lớp có 45 bạn học sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu bạn học sinh?

A. 220

B. 240

C. 225

D. 235

2.

4 x 30 = 120

4 x 2 = 8

4 x 32 = 4 x (30 + 2) = 4 x 30 + 4 x 2 = .........

A. 128

B. 182

C. 126

D. 120

3. Mỗi bông hồng có giá 9 xu, mỗi bông cúc có giá 5 xu. Em mua 3 bông hồng và 3 bông cúc phải trả bác bán hàng bao nhiêu tiền?

A. 24

B. 42

C. 32

D. 14

4. 64 x 3 = .........

A. 202

B. 194

C. 182

D. 192

5. 18 x 4 = .........

A. 62

B. 42

C. C. 52

D. 72

6.

3 x 90 = 270

3 x 9 = 27

3 x 99 = 3 x (90 + 9) = 3 x 90 + 3 x 9 = .........

A. 293

B. 297

C. 279

D. 295

7.

72 x 5 = .........

A. 358

B. 370

C. 350

D. 360

8.

1 năm = 12 tháng

5 năm = ......... tháng

A. 60

B. 50

C. 58

D. 66

9.

5 x 9 = 45

=> ......... x 9 = 450

A. 500

B. 5

C. 50

D. 15

10.

3 x 10 = 30

3 x 5 = 15

3 x 15 = 3 x (10 + 5 ) = 3 x 10 + 3 x 5 = .........

A. 35

B. 45

C. 43

D. 40

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 2

Câu hỏi

Đáp án

1

C

2

A

3

B

4

D

5

D

6

B

7

D

8

A

9

C

10

B

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 74
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 môn Toán Xem thêm