Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 3

1 65

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 3

BÀI 03. BẢNG CHIA 6

1. Cô giáo có 24 cái kẹo thưởng cho 4 bạn học sinh giỏi trong lớp. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo?

A. 4

B. 6

C. 5

D. 8

2. 6 x 3 = 18

=> 18 : 6 = .........

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

3. X x 6 = 42

X = .........

A. 7

B. 8

C. 3

D. 5

4. Trong sọt có 48 quả táo, 1/6 số táo đã bị hỏng. Hỏi có bao nhiêu quả táo còn lành?

A. 10

B. 8

C. 16

D. 40

5. 6 x 0 = 0

=> 0 : 6 = .........

A. 6

B. 1

C. 0

D. không xác định được kết quả

6. 6 x 11 = 66

=> 66 : 6 = .........

66 : ......... = 6

A. 10

B. 9

C. 11

D. 12

7. 6 x 8 = 48

=> 48 : 6 = .........

48 : ......... = 6

A. 6

B. 9

C. 4

D. 8

8. X x 6 = 54

X = .........

A. 8

B. 9

C. 7

D. 10

9. Một nhóm có 12 học sinh lớp 3E tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, một nửa nhóm đó là bạn nữ. Hỏi nhóm có bao nhiêu bạn nữ?

A. 5

B. 7

C. 4

D. 6

10. Hình nào chỉ 1/6 số thùng đc sơn màu đỏ tươi?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 3

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 3

Câu hỏi

Đáp án

1

B

2

D

3

A

4

D

5

C

6

C

7

D

8

B

9

D

10

D

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 65
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 môn Toán Xem thêm