Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

1 38

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

BÀI 04. TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

1. Trong sọt có 12 quả táo, 1/4 số quả táo đã bị dập. Hỏi có bao nhiêu quả táo bị dập?

A. 9 quả

B. 3 quả

C. 6 quả

D. 1 quả

2. Hình nào được tô 1/6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

3. Trong cửa hàng có 40m vải màu xanh, số vải màu đỏ bằng 1/4 số vải xanh. Hỏi vải đỏ có bao nhiêu mét?

A. 12m

B. 10m

C. 50m

D. 52m

4. Hình nào được tô 1/4

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

5. 1/3 giờ = ......... phút (1 giờ = 60 phút)

A. 15

B. 20

C. 10

D. 30

6. Bài kiểm tra của anh Nam kéo dài 45 phút. Anh dành 1/5 số thời gian để làm các câu hỏi dễ. Hỏi anh Nam dùng bao nhiêu phút để làm các câu hỏi dễ?

A. 10 phút

B. 8 phút

C. 9 phút

D. 12 phút

7. 1/5 của 15 kg là ......... kg

A. 7

B. 3

C. 4

D. 5

8. Chi có 6 cái kẹo, Chi cho em một nửa số kẹo của mình. Hỏi Chi cho em mấy cái kẹo?

A. 4 cái kẹo

B. 1 cái kẹo

C. 2 cái kẹo

D. 3 cái kẹo

9.

Một cái bánh cắt thành 4 phần, em ăn 3 phần

Một cái bánh cắt thành 5 phần, em ăn 3 phần

Một cái bánh cắt thành 8 phần, em ăn 3 phần

Phần nào em được ăn ÍT nhất, 3/4 - 3/5 - 3/8?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

A. Các miếng bánh đều bằng nhau

B. 3/8

C. 3/4

D. 3/5

10. Hình nào được tô 1/2?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4

Câu hỏi

Đáp án

1

B

2

A

3

B

4

C

5

B

6

C

7

B

8

D

9

B

10

B

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 4, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 38
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 môn Toán Xem thêm