Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 7

1 32

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 7 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 7

BÀI 07. BẢNG NHÂN 7

1. 7 x 2 + 65 = .........

A. 78

B. 67

C. 79

D. 77

2. 7 x 3 = 21

=> 7 x 30 = .........

A. 210

B. 22

C. 21

D. 220

3. 7 x 2 = 14

=> 7 x 20 = .........

A. 12

B. 140

C. 14

D. 120

4. 8 tuần có bao nhiêu ngày?

A. 63

B. 49

C. 54

D. 56

5. 7 x 25 - 33 = .........

A. 143

B. 145

C. 144

D. 142

6. 7 x 0 = .........

A. 10

B. 1

C. 0

D. 7

7. 7 x 9 = .........

(7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7)

A. 60

B. 66

C. 64

D. 63

8. 7 x 10 = 70

=> 7 x 1000 = .........

A. 7000

B. 770

C. 700

D. 70

9. 7 x 12 = .........

(7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7)

A. 84

B. 70

C. 81

D. 77

10. 7 x 4 = .........

(7 + 7 + 7 + 7)

A. 28

B. 24

C. 27

D. 25

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 7

Câu hỏi

Đáp án

1

C

2

A

3

B

4

D

5

D

6

C

7

D

8

A

9

A

10

A

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 về bảng nhân 7 có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao. Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Ngoài bài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 2 bài 7, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 32
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 Xem thêm