Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

1 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3 gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

BÀI 03. ĐIỂM Ở GIỮA. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 về điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao.

1. Điểm nào nằm giữa A và D?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

A. B, F

B. C, F

C. B, C

D. B, E

2. Cho hình vẽ:

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

O là trung điểm của đoạn thẳng EF đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

3. Đoạn thẳng AB dài 146cm. M là trung điểm của AB. Độ dài đoạn thẳng AM là: ......... cm

A. 73

B. 286

C. 143

D. 63

4. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài là cạnh AB = 20cm, chiều rộng là cạnh AD = 12cm. M là trung điểm cạnh AB, N là trung điểm cạnh CD. Tính chu vi của hình chữ nhật AMND?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

A. 64

B. 22

C. 44

D. 32

5. Cho hình vẽ

Điểm nào là trung điểm của AG?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

A. E

B. D

C. B

D. C

6. Cho hình vẽ.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

Phát biểu nào sau đây sai

A. B là trung điểm của đoạn thẳng AC

B. M, B nằm giữa A và C

C. A không nằm giữa B và C

D. M là trung điểm của đoạn thẳng AB

7. Cho đoạn thẳng AB, M là trung điểm của AB, I là trung điểm của AM. Biết đoạn thẳng AI = 34cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB?

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

A. 136cm

B. 272cm

C. 68cm

D. 17cm

8. Phát biểu sau đây đúng hay sai?

Nếu M là trung điểm đoạn thẳng AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

A. Sai

B. Đúng

9. O là trung điểm của các đoạn thẳng nào trong hình sau:

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

A. AC và BD

B. AB và AC

C. AB và CD

D. AD và BC

10. Cho hình vẽ.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

Phát biểu nào sau đây đúng

A. Ba điểm M, O, N thẳng hàng và O là trung điểm của MN

B. Ba điểm A, M, B thẳng hàng và M là trung điểm của AB

C. Ba điểm C, N, D thẳng hàng và N là trung điểm của CD

D. Ba điểm A, O, B có O là trung điểm của AB

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3

Câu hỏi

Đáp án

1

C

2

B

3

A

4

C

5

B

6

A

7

A

8

B

9

A

10

B

Bên cạnh việc sưu tầm những đề thi 15 phút để gửi đến các thầy cô thì Giải bài tập Toán lớp 3 cùng các đề thi học kì 1 lớp 3 cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân. Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Chúc các em học sinh học tốt và thi tốt.

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 chương 3 bài 3, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 12
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 Xem thêm