Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Giá trị của biểu thức (tiếp)

1 22

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Tính giá trị của biểu thức gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, đây là bài tập tự luyện lớp 3 kèm theo đáp án nằm trong chương trình SGK môn Toán 3, giúp các bạn học sinh tự luyện tập Toán lớp 3 một cách hiệu quả. Mời các bạn tải về tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Tính giá trị của biểu thức

BÀI 27. GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC (TIẾP)

1. Trong trang trại có 25 con cừu, số bò nhiều hơn cừu 12 con. Số gà gấp 7 lần số bò. Hỏi trang trại có bao nhiêu con gà?

A. 175

B. 259

C. 84

D. 249

2. 135 - (27 + 15) = .........

A. 92

B. 91

C. 94

D. 93

3. Trong trang trại có 25 con cừu, số con bò nhiều gấp 2 lần số cừu, số gà nhiều gấp 7 lần số bò. Hỏi trang trại có bao nhiêu con gà?

A. 50

B. 350

C. 175

D. 57

4. (179 + 164) : 7 : 7 = .........

A. 7

B. 14

C. 21

D. 1

5.

(X - 25) : 2 = 10

X = .........

A. 50

B. 25

C. 45

D. 35

6. Hai đội công nhân cùng làm chung một đoạn đường dài 585m. Đội A có 5 người, đội B có 4 người. Hỏi mỗi công nhân làm bao nhiêu mét đường? (biết rằng các công nhân làm việc như nhau)

A. 66m

B. 64m

C. 60m

D. 65m

7. (63 + 81) : 6 x 2 = .........

A. 36

B. 48

C. 24

D. 12

8. Người ta xếp 400 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 8 cái bánh, rồi lại xếp tiếp 10 hộp bánh vào trong một thùng bánh. Hỏi có bao nhiêu thùng bánh?

A. 50

B. 5

C. 10

D. 40

9. (100 + 11) x (81 : 9) = .........

A. 888

B. 777

C. 999

D. 1110

10. 12 x 6 + 12 x 3 + 12 = .........

A. 108

B. 132

C. 120

D. 144

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3 - Tính giá trị của biểu thức

Câu hỏi

Đáp án

1

B

2

D

3

B

4

A

5

C

6

D

7

B

8

B

9

C

10 C

10 câu trắc nghiệm 15 phút môn Toán lớp 3 - Tính giá trị của biểu thức - Tiếp có đáp án được soạn phù hợp với quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, VnDoc.com còn có Bài giảng điện tử lớp 3 hay nhất và mới nhất giúp các thầy cô tiết kiệm thời gian soạn bài, mang lại chất lượng dạy học cao.

Bên cạnh việc sưu tầm những đề thi 15 phút để gửi đến các thầy cô thì Giải bài tập Toán lớp 3 cùng các đề thi học kì 1 lớp 3 cũng rất quan trọng với các giáo viên và cả phụ huynh để hướng dẫn các con học tập, tự rèn luyện bản thân. Việc luyện tập thường xuyên các đề kiểm tra 15 phút môn Toán 3 rất tốt cho kỹ năng giải Toán của các em học sinh. Chúc các em học sinh học tốt và thi tốt.

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Tính giá trị của biểu thức - Tiếp, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 22
Đề kiểm tra 15 phút lớp 3 Xem thêm