Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý 11 trường THPT Hiệp Hòa 4

1 13
A. Trắc nghiệm (6đ)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nguyên tử thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.
B. Êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác
C. Hạt êlectron hạt khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).
D. Hạt êlectron hạt mang điện tích âm, độ lớn 1,6.10-19 (C).
Câu 2: Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C,
vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B, C, D nhiễm điện gì?
A. B C âm, D dương. B. B âm, C D dương.
C. B D âm, C dương. D. B D dương, C âm.
Câu 3: 3 vật dẫn, A nhiễm điện dương, B C không nhiễm điện. Để B C nhiễm
điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì
A. Cho A tiếp xúc với B, tách ra rồi cho A tiếp xúc với C và tách ra.
B. Cho A tiếp xúc với B, tách ra rồi cho C tiếp xúc B.
C. Cho A, B, C tiếp xúc nhau cùng một lúc, rồi tách ra.
D. Nối B với C bằng dây dẫn rồi đặt gần A, sau đó cắt dây nối.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm vật thừa êlectron.
B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương vật thiếu êlectron.
TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA 4
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN VẬT 11
ĐỀ 1
Điểm
Lớp:...........................................
Họ tên:........................................
C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương vật đã nhận thêm các ion dương.
D. Theo thuyết êlectron, một vật không nhiễm điện vật tổng số điện tích dương
bằng tổng số điện tích âm.
Câu 5: Hai điểm M N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều
cường độ E, hiệu điện thế giữa M N UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào
sau đây không đúng?
A. UMN = E.d B. AMN = q.UMN C. UMN = VM VN. D. E = UMN.d
Câu 6: Công thức tính cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Q đặt trong chân
không là:
A.
2
9
10.9
r
Q
E
B.
r
Q
E
9
10.9
C.
r
Q
E
9
10.9
D.
2
9
10.9
r
Q
E
B. Tự luận (4đ)
Câu 1: Tính công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1µC dọc theo chiều một
đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m?
Câu 2: Hai quả cầu nhỏ điện tích 4.10–7 ( C ) 4.10–7 ( C ) tác dụng nhau một lực 0,1N
trong chân không. Tính khoảng cách giữa chúng?
Câu 3: Trên vỏ một tụ điện ghi 100 V 500 μF. Tính điện tích lớn nhất tụ thể
tích được
Câu 4: Hai điện tích điểm bằng nhau q1=q2=
C đặt cách nhau 1 m trong parafin
điện môi bằng 2, hãy tính lực tương tác giữa chúng
......................................................THE END.............................................................
BÀI LÀM
A. Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B. Tự luận
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..............................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý 11

Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý 11 trường THPT Hiệp Hòa 4 là gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, là tài liệu tham khảo giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Vật lý 11.

Đề được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu với nội dung xoay quanh những kiến thức cơ bản các em đã được học, giúp các em dễ dàng làm bài. Các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho các kì thi quan trọng. Các em xem thêm các đề kiểm tra 15 phút lớp 11 của các môn học khác để đạt hiệu quả cao. 

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý 11 trường THPT Hiệp Hòa 4. Hi vọng tài liệu sẽ hỗ trợ các em ôn luyện thật hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Học tốt Ngữ văn 11, Trắc nghiệm Tiếng Anh 11, Giải bài tập Vật lý 11,...

Đánh giá bài viết
1 13
Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Xem thêm