Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 1

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 1 do VnDoc biên soạn và đăng tải sẽ giúp các bạn học tốt môn Vật lý 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12: Dao động điều hòa

1. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4 cm và chu kì T = 2 s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

A. x = 4.cos(πt - π/2) (cm).

B. x = 4.cos(πt + π/2) (cm).

C. x = 4.cos(2πt - π/2) (cm).

D. x = 4.cos(2πt + π/2) (cm).

2. Vật dao động điều hoà với chu kỳ T = 1 s, biên độ A = 2 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x = -√2 (cm) cùng chiều (+). Phương trình dao động điều hoà của vật là:

A. x = 2. cos(2πt − π/4) (cm).

B. x = 2. cos(2πt + π/4) (cm).

C. x = 2. cos(2πt − 3π/4) (cm).

D. x = 2. cos(2πt + 3π/4) (cm).

3. Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, tần số 20Hz. Chọn gốc thời gian là lúc vật có ly độ cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của vật là:

A. x = 4. cos(40πt + 5π/6) (cm)

B. x = 4. cos(40πt + π/6) (cm)

C. x = 4. sin(40πt + π/6) (cm)

D. x = 4. sin(40πt + 5π/6) (cm)

4. Vật dao động điều hoà: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ x = 0,5A là 0,1 s. Chu kỳ dao động của vật là:

A. 0,12 s.

B. 0,8 s

C. 1,2 s.

D. 0,24 s.

5. Vật dao động điều hoà: Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến li độ cực đại là 0,1s. Chu kỳ dao động của vật là:

A. 0,1 s

B. 0,2 s

C. 0,05 s

D. 0,4 s

6. Vật dao động điều hoà, câu nào sau đây đúng?

A. Khi vật ở biên vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

B. Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0.

C. Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc bằng 0, gia tốc bằng cực đại.

D. Khi vật qua vị trí cân bằng vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.

7. Chọn câu đúng. Chu kỳ của dao động là:

A. khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái dao động được lặp lại như cũ.

B. khoảng thời gian mà trạng thái dao động được lặp lại như cũ.

C. khoảng thời gian vật thực hiện dao động.

D. khoảng thời gian mà vật đi được một quãng đường bằng biên độ.

8. Một vật có khối lượng m = 500 g, dao động điều hòa với năng lượng E = 0,025 J. Tại vị trí x = 3 cm thì vận tốc của vật là v = -8π cm/s. Xác định tần số góc của vật. Với: π2 = 10.

A. 2π rad/s.

B. 4π rad/s.

C. 3π rad/s.

D. π rad/s.

9. Dòng điện dân dụng có tần số 50Hz thì

A. Chu kì của dòng điện là 0,05s.

B. Mỗi giây dòng điện thực hiện 100 dao động

C. Chu kì của dòng điện luôn nhỏ hơn 0,2s

D. Mỗi giây dòng điện thực hiện 50 dao động.

10. Vật dao động cơ học điều hòa đổi chiều chuyển động khi

A. Lực tác dụng bằng không.

B. Lực tác dụng đổi chiều

C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.

D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 40
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm