Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 2

1 33

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học tốt môn Vật lý 12 cũng như đạt kết quả cao, VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút Vật lý 12 bài 2

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12: Con lắc lò xo

1. Lò xo dao động điều hòa, vị trí lực tác dụng lên lò xo bằng 0 là vị trí nào?

2. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 300 g và có độ cứng k = 30 N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 5 cm. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

A. 0 m/s

B. 5 m/s

C. 0,5 m/s

D. một giá trị khác

3. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100 N/m, dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là:

A. ± 0,6 m/s

B. 1,73 m/s

C. ± 2,45 m/s

D. 0,6 m/s

4. Đồ thi biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa theo thời gian như hình vẽ. Biểu thức vận tốc của dao động điều hòa là:
 

Kiểm tra 15 phút Vật lý 12

Đáp án đúng B

5. Một lò xo treo thẳng đứng. Xác định vị trí lực đàn hồi cực đại:

A. Vị trí lò xo bị nén nhiều nhất.

B. Vị trí cân bằng.

C. Vị trí lò xo không nén không dãn.

D. Vị trí lò xo bị dãn nhiều nhất.

6. Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 100 N/m. Treo vào lò xo một vật nặng có khối lượng m = 500 g. Vật dao động điều hòa theo phương trình dao động là:

x = 6sin (2πt + π/3) cm. Xác định lực đàn hồi tác dụng lên vật tại vị trí lò xo dãn 8 cm.

A. 5 N

B. 8 N

C. 1 N

D. 2 N

7. Con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m treo thẳng đứng dao động điều hoà, ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm. Độ dãn cực đại của lò xo khi dao động là 9 cm. Xác định lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật có li độ x = + 0,5 A.

A. 6,5 N

B. 2,5 N

C. 4,5 N

D. 5,5 N

8. Một vật treo vào lò xo làm nó dãn ra 4 cm. Cho g = 10m/s2, π2 ≈ 10. Biết lực đàn hồi cực đại, cực tiểu lần lượt là 10 N và 6 N. Chiều dài tự nhiên của lò xo 20 cm. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là:

A. 25 cm và 23 cm

B. 26 cm và 24 cm

C. 25 cm và 24 cm

D. 24 cm và 23 cm

9. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nặng m = 1 kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với vận tốc cực đại là 0,6 m/s. Khi vật qua vị trí xo = 3√2 cm thì động năng bằng thế năng của nó. Biết rằng độ biến dạng của lò xo lúc vật qua vị trí cân bằng là 8 cm. Lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là:

A. 6 N

B. 14 N

C. 8 N

D. 10 N

10. Chọn câu đúng. Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là: 

x = 5. cos(2πt + π/3) (x tính bằng cm, t tính bằng s, lấy π2 ≈ 10, π ≈ 3,14). Vận tốc của vật khi có ly độ x = 3cm là:

A. ± 12,56 cm/s

B. ± 25,12 cm/s

C. 12,56 cm/s

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.
Đánh giá bài viết
1 33
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm