Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Võ Văn Kiệt, Đắk R' Lấp năm 2015 - 2016

6 5.917

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2015 - 2016 trường THCS Võ Văn Kiệt, Đắk R' Lấp là đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử có đáp án dành cho các bạn học sinh lớp 8 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 8 trường THCS Quỹ Nhất năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Thăng Bình, Bình Dương năm học 2014 - 2015

PHÒNG GD&ĐT ĐĂKR'LẤP
TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2015-2016

Phần A Trắc nghiệm khách quan (3,0đ)

I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta ở đâu?

A. Cửa biển Ba Lạt ngày 31/8/1858             B. Cửa biển Quảng Yên ngày 01/9/1858.

C. Cửa biển Đà Nẵng ngày 01/9/1858            D. Cửa biển Hải Phòng ngày 17/2/1858.

Câu 2: Lãnh tụ chỉ huy quân ta chống Pháp ở Đà Nẵng là ai?

A. Nguyễn Danh Phương                        B. Nguyễn Tri Phương.

C. Trương Định                               D. Nguyễn Trung Trực.

Câu 3: Người nói câu nói nổi tiếng "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây" là ai?

A.Trương Định.                            B. Nguyễn Hữu Huân.

C. Nguyễn Trung Trực.                       D.Nguyễn Đình Chiểu

Câu 4: Đầu năm 1867 các tỉnh Nam kì rơi vào tay Pháp là những tỉnh nào sau đây?

A. Ba tỉnh miền Đông.

B. Ba tỉnh miền Tây.

C. Ba tỉnh miền Đông và tỉnh Vĩnh long

D. Sáu tỉnh Nam Kì.

Câu 5: Phong trào Cần Vương diễn ra qua mấy giai đoạn?

A. Hai giai đoạn                        B. Ba giai đoạn.

C. Bốn giai đoạn.                       D. Năm giai đoạn.

Câu 6. Khởi nghĩa Yên Thế là khởi nghĩa của đối tượng nào sau đây?

A. Phong trào của nông dân.                        B. Phong trào Cần Vương.

C. Phong trào của binh lính.                         D. Phong trào của dân tộc ít người.

Câu 7. Nội dung cơ bản của Chiếu Cần Vương là gì?

A. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu đứng lên cứu nước.

B. Kêu gọi các văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.

C. Kêu gọi các văn thân, sĩ phu lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa.

D. Kêu gọi các văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước.

Câu 8. Căn cứ Ba Đình được xây dựng ở đâu?

A. Huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa

B. Vùng núi Lam Sơn miền Tây Thanh Hóa

C. Vùng Mã Cao miền Tây Thanh Hóa

D. Ba làng: Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mỹ Khê (Nga Sơn-Thanh Hóa)

Câu 9: Điền sự kiện lịch sử vào các mốc thời gian sau

a. Tháng 2/1859         
b. Ngày 5/6/1862  
c. Ngày 6/6/1884  
d. Ngày 13/7/1885  

Phần tự luận(7đ)

Câu 1: (3đ) Nêu nguyên nhân dẫn đến việc kí hiệp ước Giáp tuất? Trình bày nội dung của hiệp ước? Hiệp ước dẫn đến hậu quả gì?

Câu 2: (2đ) Em có nhận xét gì về việc triều đình Huế kí các Hiệp ước với Pháp? Tinh thần chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858-1884?

Câu 3: (2đ) Trình bày ý nghĩa lịch sử của phong trào Cần Vương?

Đáp án đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: C.      Câu 2: B.         Câu 3: C.              Câu 4: B.         

Câu 5: A.      Câu 6: A.          Câu 7: D               Câu 8: D

Câu 9: a. Pháp tấn công Gia Định.

b. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Nhâm tuất.

c. Nhà Nguyễn kí hiệp ước Pa-tơ-nốt

d. Ra chiếu Cần Vương

B. Tự luận:

Câu 1: (3đ)

a. Hoàn cảnh:

  • Khi Pháp kéo vào Hà Nội, nhân dân ta anh dũng chống Pháp
  • Tại các tỉnh đồng bằng, ở đâu Pháp cũng vấp phải kháng cự của nhân dân ta.
  • Ngày 21-12-1873, Pháp bị thất bại ở Cầu Giấy, Gác-ni-ê bị giết.
  • Song triều đình ký Hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874): thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì thuộc Pháp, đổi lại Pháp phải rút khỏi Bắc kì.

b. Nội dung:

  • Triều đình công nhân 6 tỉnh Nam kì thuộc Pháp.
  • Pháp rút khỏi Bắc kì.

c. Hậu quả: Làm mất một phần quan trọng chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.

Câu 2: (2đ)

  • Vì quyền lợi của giai câp, dòng họ nhà Nguyễn đã kí các hiệp ước với thực dân Pháp, đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ.
  • Những hiệp ước đã biến nước ta trở thành nước nửa phong kiến, nửa thộc địa.

Câu 3: (2đ).

  • Phong trào Cần vương thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
  • Gây cho Pháp những tổn thất nặng nề.
Đánh giá bài viết
6 5.917
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch Sử Xem thêm