Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Lớp 2 - Trường TH số 2 Sơn Thành Đông năm 2012

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG
HUYỆN TÂY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN

Họ và tên:……………………………………………………….
Lớp 2:…………………………………………..……..

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 2
NĂM HỌC: 2011 - 2012


ĐỀ THI MÔN TOÁN (Thời gian: 40 phút)

Bài 1:

a/ Viết số:

Năm mươi lăm: .................... Chín mươi mốt: ....................

Hai mươi bảy: ....................... Tám mươi tám: .....................

b/ Đọc số:

63: ........................................................ 45: .................................................

27: ........................................................ 32: .................................................

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a/ 47, 48, .............., .............., 51, ................, ..........................

b/ 73, 72, ..............., .............., 69, ................, ........................., 66, .....................

Bài 3: Tính:

27 – 3 – 4 = .........................

41 + 4 + 4 = .......................

Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

a/ Nam có 20 hòn bi, Nam cho bạn 5 hòn. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu hòn bi?
A. 25; B. 18; C. 15

b/ Hình vẽ bên có số hình tam giác là:
A. 4; B. 8; C. 6

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

9 + 30 26 + 32 58 – 8 47 – 13

......................... ........................ .......................... ............................
......................... ........................ .......................... ............................
......................... ........................ .......................... ............................

Bài 6:

Bắc có 22 quyển vở bìa đỏ và 16 quyển vở bìa xanh. Hỏi Bắc có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ trống.

33 +........ = 33 45 + ...... < 48

..........+ 18 > 28 38 - ......... = 30

ĐỀ THI MÔN TIẾNG VIỆT (Thời gian: 25 phút)

A/Đọc thầm bài: Mùa thu ở vùng cao

Đã sang tháng tám. Mùa thu về , vùng cao không mưa nữa. Trời xanh trong. Những dãy núi dài, xanh biếc. Nước chảy róc rách trong khe núi. Đàn bò đi ra đồi, con vàng, con đen. Đàn dê chạy lên, chạy xuống. Nương ngô vàng mượt. Nương lúa vàng óng. Người vùng cao đang cuốc đất, chuẩn bị trồng đậu tương thu.

Theo Tô Hoài

B/ Dựa vào nội dung bài trả lời các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu:

1. Mùa thu về, người vùng cao làm gì?
a. Cuốc đất, chuẩn bị trồng đậu tương
b. Chăn bò, chăn dê.
c. Cuốc đất.

2. Từ ngữ tả màu sắc của nương ngô?
a. Vàng óng. b. Xanh biếc. c. Vàng mượt.

3. Mùa thu đến vào tháng nào?
a. Tháng ba. b. Tháng tám. c. Tháng năm.

4. Bầu trời vào mùa thu như thế nào?
a. Xanh trong. b. Xanh biếc. c. Xám xịt

Đánh giá bài viết
24 6.640
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm