Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường Tây Thụy Anh - Thái Bình

2 958

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường Tây Thụy Anh - Thái Bình, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút,đề kiểm tra có đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Trích dẫn Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

+ Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

A. Bất phương trình ax + b < 0 có tập nghiệm là R khi a = 0 và b < 0.

B. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm.

C. Bất phương trình ax + b < 0 vô nghiệm khi a = 0 và b ≥ 0.

D. Bất phương trình ax + b < 0 vô nghiệm khi a = 0.

+ Từ một đỉnh tháp chiều cao CD = 80m, người ta nhìn hai điểm A và B trên mặt đất dưới các góc nhìn là 72°12′ và 34°26′. Ba điểm A, B, D thẳng hàng. Tính khoảng cách AB gần đúng bằng?

+ Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi thì:

A. Hình vuông có diện tích nhỏ nhất.

B. Không xác định được hình có diện tích lớn nhất.

C. Cả A, B, C đều sai.

D. Hình vuông có diện tích lớn nhất.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018 trường Tây Thụy Anh - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 958
Toán lớp 10 Xem thêm