Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2 năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Khánh Yên Trung, Lào Cai

1 2.987
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ma trận đề kiểm tra I - Môn: Toán lớp 2
Năm học 2017- 2018
Mạch kiến thức,
năng
Số câu
số
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TỔNG
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
Số học: Thực hiện
phép trừ nhớ
trong phạm vi 100.
Tìm x các dạng đã
học. Giải bài toán về
nhiều hơn, ít hơn.
So sánh số
Số câu
1
3
1
1
1
4
Câu số
1
6, 7,
8
6
7
1
4, 5
6,7
Số
điểm
1,0
4,0
2,0
1,0
1,0
7,0
Đại lượng đo
lường: Biết xem
lịch xác định ngày
giờ.Xem đồng hồ.
Chuyển đổi đơn vị
đo
Số câu
2
1
1
Câu số
2, 3
4
2
Số
điểm
1,0
0,5
1,0
Yếu tố hình học:
Nhận dạng được
hình tam giác.
Số câu
1
1
Câu số
5
3
Số
điểm
0,5
1,0
Tổng
Số
câu
3
1
3
1
1
1
5
5
Số
điểm
2,0
0,5
4,0
0,5
2,0
1,0
3,0
7,0
%
30%
30%
30%
10%
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường Tiểu học Khánh Yên Trung Thứ , ngày tháng 12 năm 2017
Họ tên :....................................................................... KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Lớp : 2 ........ (Năm học: 2017 2018)
Môn: Toán
Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề)
Điểm Lời phê của giáo
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Câu 1: Nối phép tính với kết quả đúng:
Câu 2: 1 ngày ... giờ
A. 24 B. 42 C. 12
Câu 3: 17 giờ chiều hay còn gọi là mấy giờ:
A. 5 giờ B. 6 giờ C. 7 giờ
Câu 4 : 4dm = .......cm
A. 4 cm B. 40 cm C. 400 cm
Câu 5: Quan sát hình rồi khoanh vào đáp án đúng:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trong hình vẽ trên mấy hình tam giác ?
A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình D. 5 hình
Câu 6: Đặt tính rồi tính.
35 + 48 47 + 29 74 9 100 56
............. ............... ................ ...............
.............. ................ ................ ................
.............. ................ ................. ................
Câu 7: m x.
x + 35 = 60 x - 15 = 45
..................................... .....................................
......................................... .................................
Câu 8 : < , > , =
35 + 15 .... 80 10 - 15
Câu 9: Vườn nhà ông Nam trồng 35 cây cam bưởi . Trong đó 19 cây bưởi. Hỏi
vườn nhà ông Nam trồng bao nhiêu cây cam ?
.................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................
Câu 10
:
Em hãy tính hiệu của số nhỏ nhất hai chữ số số lớn nhất một chữ số.
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2 năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Khánh Yên Trung, Lào Cai

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2 năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Khánh Yên Trung, Lào Cai là đề thi cuối kì I môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. Đề thi học kì 1 lớp 2 này có hướng dẫn chấm điểm kèm theo, giúp các bạn học sinh có thể nắm được những ý chính của câu hỏi và ôn tập một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 2 năm học 2017 - 2018 trường Tiểu học Khánh Yên Trung, Lào Cai có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 2, bài tập Tiếng Việt lớp 2 giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Tiếng Việt cùng môn Toán nâng cao lớp 2.

Đánh giá bài viết
1 2.987
Đề thi học kì 1 lớp 2 Xem thêm