50 đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019

SƯU TẦM
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
50 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II THAM KHẢO
MÔN TOÁN LỚP 2
SƯU TẦM
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8
+ 5
- 9
x 6
: 3
Năm trăm bảy mươi
Tám trăm bảy mươi
404
Bốn trăm
578
ĐỀ SỐ 1)
1. Khoanh vào chữ đặt trước câu tr lời đúng:
A) Các số 562; 625; 652 viết theo th tự từ bé đến ln :
a. 562; 625; 652 b. 625; 562; 652 c. 652; 625; 562
B) Trong các số 265; 279; 257; 297; s lớn hơn 279 là:
a. 265 b. 257 c. 297
2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a. 38m + 27m = 65m
b.1m = 10dm
c. 16cm : 4 = 12cm
d.1000m =10km
3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thíchhợp:
a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..
b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;
4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:
Bốn trăm linh bốn
875
5. Số ?
SƯU TẦM
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
H
6. Điền du >, <, = vào ô trống:
a. 600 + 30 + 63 c. 100 1000
7. Đt tính ri tính:
b. 30 : 5 : 3 12
d.
400 x 2 600 + 200
a. 400 + 99 b.
764 -
8. Tìm x :
a.
400 + x = 200 x b. 295 - x = 180
A
9. Hình bên có ………. hình tamgiác
Viết tên các hình tam giác đó: ……………..
………………………………………………
B
………………………………………
C
D
10. Đàn gà nhà Lan 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan n lại bao nhiêu con ?
Giải
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 1: (1điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

50 đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 - 2019

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

Ngoài 50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đề ôn thi học kỳ 2 lớp 2 môn Toán:

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
20 5.476
Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm