Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh Nghệ An

20 31.840

Đề thi học kỳ 2 lớp 1 môn Toán

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh Nghệ An là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án. Đề thi học kì 2 môn toán lớp 1 này sẽ giúp các em ôn tập môn Toán lớp 1, tham khảo đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 các trường đề ôn luyện hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường tiểu học Cắm Muộn 2, tỉnh Nghệ An

Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trưng Vương

Nội dung Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Họ và tên:....................................................

Lớp 1.....Trường Tiểu học Cắm Muộn 2

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Toán - Thời gian: 40 phút

Bài 1: Viết số

10;…..;….;….;….;….;…..;….;…..;…..;…..;

Bài 2 : Tính

a, 5 + 3 =........            10 - 9 =..........

  7 + 2 = ........            9 - 7 =..........

Bài 3:

a, Điền dấu: < , > , =

0 …… 5 29 …… 31 + 2

9 ……. 6 45 …… 43 + 2.

Bài 4: Tính

a, 20 cm + 12 cm =             60 cm + 20 cm =

  32 cm - 14 cm =              40 cm - 20 cm =

Bài 6:

Nam có 20 que tính. Mẹ mua thêm cho Nam 10 que tính nữa. Hỏi An có tất cả bao nhiêu que tính?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 1

Bài 1: (2 điểm)

- Viết đúng thứ tự các số cho: 1 điểm

Bài 2 (2 điểm)

- Mỗi phép tính đúng: 0,25 điểm

Bài 3: (2 điểm)

a, Điền đúng dấu ở mỗi phép tính: 0,25 điểm

b, Nối đúng mỗi số cho: 0,5 điểm

Bài 4: (1 điểm)

- Ở mỗi phép tính HS tính đúng kết quả và có ghi đơn vị đo vào thì cho: 0,25 điểm.

Bài 5: (1 điểm)

- Làm đúng mỗi ý cho: 0,25 điểm (Nếu làm đúng cả thì được tính: 1 điểm)

Bài 6: (2 điểm)

  • Ghi đúng lời giải ở mỗi bài toán cho: 0,5 điểm
  • Làm phép tính đúng ở mỗi bài giải cho 1 điểm
  • Ghi đáp số đúng ở mỗi bài giải cho: 0,5 điểm
Đánh giá bài viết
20 31.840
Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Xem thêm