Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Đại Lãnh 2 năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Tiếng Việt lớp 1 trường Tiểu học Đại Lãnh 2

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Đại Lãnh 2 là đề thi học kì I môn Tiếng Việt nhằm khảo sát chất lượng học sinh lớp 1 trong học kì I. Đề thi có đáp án kèm theo giúp các em học sinh tự luyện tập và kiểm tra kết quả nhằm củng cố kiến thức. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Trường tiểu học Đại Lãnh 2

Lớp:...........................

Họ và Tên :…………………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC: 2014-2015
Môn: Tiếng Việt 1 (Phần đọc)
Thời gian làm bài: 40 phút

a) Đọc thành tiếng các vần sau:

uôn, iêng, om, an, êm

b) Đọc thành tiếng các từ ngữ:

tháng tám, nhà trường, ngọn gió, con kiến

c) Đọc thành tiếng câu sau:

Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?

d) Nối ô chữ cho phù hợp:

Đề thi môn tiếng việt

đ. Điền vần:

Điền vần: iêu hay yêu?

s.... nhân;..... quý

Điền vần: inh hay ênh?

học s......; dòng k.....

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

Câu a: (2 điểm – đọc đúng mỗi vần 0.4 điểm)

  • Học sinh đọc đúng , to, rõ ràng đảm bảo thời gian quy định đọc được 3 vần trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức kĩ năng.
  • Học sinh đọc được 2 vần đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Câu b: (2 điểm – đọc đúng mỗi từ 0.5 điểm)

  • Học sinh đọc đúng , to, rõ ràng đảm bảo thời gian quy định đọc được 2 từ trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng, kĩ năng.
  • Học sinh đọc được dưới 2 từ đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức.

Câu c: (2 điểm – đọc đúng mỗi câu 1 diểm)

  • Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng đảm bảo thời gian quy định đọc được 2 câu trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức,kĩ năng
  • Học sinh đọc được dưới 2 câu đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Câu d: (2 điểm – nối đúng mỗi cặp từ 0.5 diểm)

Đáp án môn tiếng việt

  • Học sinh nối đúng 3 cặp từ trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
  • Học sinh nối được dưới 3 cặp từ đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.

Câu đ: (2 điểm – Điền đúng mỗi vần 0.5 diểm)

Điền vần: iêu hay yêu?

siêu nhân; yêu quý

+ Điền vần: inh hay ênh?

học sinh; dòng kênh

  • Học sinh điền đúng 2 vần trở lên đánh giá đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
  • Học sinh nối được dưới 2 vần đánh giá chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng

Lưu ý: Đánh gía toàn bài của học sinh nếu làm đạt từ 50% trở lên thì được đánh giá là Hoàn thành, dưới 50% thì đánh giá là Chưa hoàn thành.

Đánh giá bài viết
12 6.990
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học vần lớp 1 Xem thêm