Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 1 trường TH Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

1 4.516

Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 1 trường TH Vạn Phước 2

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Vạn Phước 2 là đề thi học kì I môn Toán nhằm khảo sát chất lượng học sinh lớp 1 trong học kì I. Đề thi có đáp án kèm theo giúp các em học sinh tự luyện tập và kiểm tra kết quả nhằm củng cố kiến thức. Mời quý thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2014 - 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Tây Giang, Tiền Hải năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1 trường tiểu học Lộc An, Lộc Ninh năm 2016 - 2017

Trường TH Vạn Phước 2

Lớp:.........................
Họ và tên:..................

KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán - Lớp 1
Ngày kiểm tra: 29 /12 /2014
Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: Tính

đề thi môn toán lớp 1

Câu 2: Trong các số: 10; 0; 2; 3; 6

Số lớn nhất là:.....................

Số bé nhất là:........................

Các số trên được viết theo thứ tự từ bé đến lớn:......................................

Câu 3: Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng:

a) 8 = 8 -......

     A: 7         B: 0           C: 1

b) 10 = 7 +......

      A: 2        B: 3           C: 1

c) 10 - 6 + 5 =......

      A: 9         B: 6          C: 2

d) 9 + ......... = 0 + ......

    A: 0 và 8       B: 0 và 9      C: 0 và 6

Câu 4: Số?

9 7 4   8  
2   6   9

Câu 5:

đề thi môn toán

a) Có ......... hình tam giác

b) Có .........hình vuông

Câu 6: Viết phép tính thích hợp:

Có: 6 bông hoa

Thêm: 4 bông hoa

Có tất cả: ............ bông hoa ?

         

Đáp án đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 1 trường TH Vạn Phước 2

Câu 1: Tính (1.5 điểm) – Đúng mỗi phép tính 0.25 điểm

Đáp án môn toán lớp 1

Câu 2: 

Trong các số: 10; 0; 2; 3; 6 (1.5 điểm)

a) Số lớn nhất là : 10 (0.5 điểm)

b) Số bé nhất là: 0 (0.5 điểm)

c) Các số trên được viết theo thứ tự từ từ bé đến lớn: 0, 2, 3, 6, 10 (0.5 điểm)

Câu 3: Khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng: (2 điểm)

      a) B      c) A

     b) B       d) B

Câu 4: Số (2 điểm)

9 7 4 3 8 9
2 5 6 1 0

Câu 5: 

a) Có 6 hình tam giác (0.5 điểm)

b) Có 5 hình vuông ( 0.5 điểm)

Câu 6: 

Viết phép tính thích hợp: (2 điểm)

Có: 6 bông hoa

Thêm: 4 bông hoa

Có tất cả:............ bông hoa?

6 + 4 = 10
Đánh giá bài viết
1 4.516
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm