Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định có đáp án là tài liệu ôn tập môn Toán lớp 2 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu dành cho các em học sinh học tập, luyện đề, chuẩn bị cho kì thi cuối học kì II lớp 2 môn Toán. Chúc các em học tập tốt.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 có bảng ma trận đề thi - Đề số 2

Đề kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 - Trường TH Lâm Xuyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC
Họ và tên ................................
Lớp 2......
BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM, LỚP 2
Năm học 2014 – 2015
MÔN: Toán, Thời gian: 40 phút

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

..................................................................

..................................................................

Chữ kí của phụ huynh học sinh

I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989 B. 199 C. 879 D. 950

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

A. 969 B. 959 C. 559. D. 569

Câu 3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

A. 40 B. 32 C. 9 D.8

Câu 4: (1 điểm) Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 100 B. 111 C. 999 D. 1000

Câu 5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m B. 20m C. 100m D. 1000m

Câu 6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm B. 10cm

C. 11cm D.12cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

................

................

................

351+ 46

................

................

................

972 - 430

................

................

................

589 - 35

................

................

................

Câu 8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Đáp án đề kiểm tra cuối năm lớp 2 môn Toán

I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

B. 959

Câu 3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

C. 9

Câu 4: (1 điểm) Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

D. 1000

Câu 5: (1 điểm) 1km = …m?

D. 1000m

Câu 6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Số bạn mỗi tổ có là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 bạn (0.5đ)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Quang Trung

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 năm học 2014-2015 trường tiểu học An Phú Tân A, Trà Vinh

Đánh giá bài viết
52 50.826
Toán lớp 2 Xem thêm