Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 16 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 16 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 16 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Ghi Đ vào chỗ chấm đặt sau cách tính đúng và kết quả đúng

Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 6902m2, chiều rộng là 34m. Tính chu vi của thửa ruộng đó

A. 6902 : 34 = 23 (m)

(34 + 23) x 2 = 114 (m) …

B. 6902 : 34 = 203 (m)

203 + 34 = 237 (m) …

C. 6902 : 34 = 203 (m)

(203 +34) x 2 = 474 (m) …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng nhập về 5250kg gạo. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 250kg gạo, cửa hàng thứ hai bán được 210kg gạo. Hỏi cửa hàng nào bán hết số gạo sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

A. Cửa hàng thứ hai bán hết số gạo đó sớm hơn và sớm hơn 4 ngày

B. Cửa hàng thứ nhất bán hết số gạo đó sớm hơn và sớm hơn 4 ngày

C. Hai cửa hàng bán hết cùng một lúc

D. Cửa hàng thứ nhất bán hết số gạo đó sớm hơn và sớm hơn 5 ngày

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Lan nghĩ ra một số, biết rằng đem số đó nhân với 265 thì được 55120 . Số Lan nghĩ là:

A. 208

B. 28

C. 2091

D. 281

Câu 4. Tìm câu trả lời sai:

315 là thương của:

A. 63945 và 203

B. 39060 và 124

C. 30870 và 98

D. 67625 và 215

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng cách hợp lí

a) 126700 : 350 + 118300 : 350

b) 57150 : 127 – 31750 : 127

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

………………………………. ……………………………….

Câu 2. Bạn Hồng có 31000 đồng gồm hai loại tiền: loại giấy bạc 5000 đồng và loại giấy bạc 2000 đồng. Tổng số tờ giấy bạc là 8 giờ. Hỏi Hồng có bao nhiêu tờ giấy bạc mỗi loại?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Câu 3. Thay các dấu ( ? ) bằng các chữ số thích hợp trong phép chia sau: 3?? : ?3 = 3?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16

Phần I

Câu 1. C. 6902 : 34 = 203 (m)

(203 + 34) x 2 = 474 (m) Đ

Câu 2.B

Câu 3. A

Câu 4. D

Phần II

Câu 1.

a) 126700 : 350 + 118300 : 350

= (126700 + 118300) : 350

= 245000 : 350

= 700

b) 57150 : 127 – 31750 : 127

= (57150 – 31750) : 127

= 25400 : 127

= 200

Câu 2. Giả sử 8 tờ giấy bạc đều là loại 5000 đồng thì tổng số tiền là:

5000 x 8 = 40000 (đồng)

Số tiền thừa ra là:

40000 – 31000 = 9000 (đồng)

Sở dĩ thừa ra 9000 đồng vì đã thay số tờ giấy bạc 2000 đồng bằng số tờ giấy bạc 5000 đồng. Mỗi lần thay 1 tờ giấy bạc loại 2000 đồng bằng 1 tờ giấy bạc loại 5000 đồng thì số tiền thừa ra là:

5000 – 2000 = 3000 (đồng)

Số tờ giấy bạc loại 2000 đồng là:

9000 : 3000 = 3 (tờ)

Số tờ giấy bạc loại 5000 đồng là:

8 – 3 = 5 (tờ)

Đáp số: 3 tờ giấy bạc loại 2000 đồng; 5 tờ giấy bạc loại 5000 đồng

Câu 3. 3?? : ?3 = 3? Hay 3? x ?3 = 3??

Chữ số hàng chục của thừa số thứ hai không vượt quá 1 vì nếu bằng 2 thì

3? x 23 = 6?? > 3??

Chữ số hàng chục của thừa số thứ hai khác 0 (vì là hàng cao nhất) nên chữ số này bằng 1

Chữ số hàng đơn vị của thừa số thứ nhất bằng 0 vì nếu lớn hơn 0 cho dù bằng 1 thì 31 x 13 = 403 > 3??

Ta có phép tính: 30 x 13 = 390 hay 390 : 13 = 30

Đánh giá bài viết
7 3.927
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm