Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

1 2.509

Đề kiểm tra Tuần 11 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 11 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt thuần thục và đẹp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 11- Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

ong        ông         ăng         âng

võng       sông         măng        tầng

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

cái võng            dòng sông          măng tre          nhà tầng

Câu 3: Đọc các câu:

Nhong nhong ngựa ông đã về.

Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

ong      ông       ăng         âng

Câu 7: Viết các từ ngữ:

cái võng        dòng sông        măng tre          nhà tầng

Câu 8: Viết câu:

Vầng trăng tròn như quả bóng.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.509
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm