Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

1 2.675

Đề kiểm tra Tuần 11 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 11 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt thuần thục và đẹp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

ung           ưng        eng           iêng

súng          sừng        xẻng          chiêng

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

bông súng      sừng hươu        lưỡi xẻng        trống chiêng

Câu 3: Đọc các câu:

Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra Tuần 11 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra Tuần 11 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

ung      ưng       eng       iêng

Đề kiểm tra Tuần 11 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Câu 7: Viết các từ ngữ:

bông súng      sừng hươu      lưỡi xẻng       trống chiêng

Đề kiểm tra Tuần 11 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Câu 8: Viết câu:

Bố lấy xẻng trồng cây sầu riêng.

Đề kiểm tra Tuần 11 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.675
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm