Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 12 - Đề 1

3 2.350

Đề kiểm tra Tuần 12 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 12 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt thuần thục và đẹp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 12 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

uông      ương       ang      anh

chuông    đường     bàng     chanh

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

quả chuông     con đường      cây bàng      cành chanh

Câu 3: Đọc các câu:

Ruộng lúa, nương dâu xanh rờn.

Sáng sáng, bà gánh rau ra chợ bán.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 12 - Đề 1

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 12 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

uông     ương        ang        anh

Câu 7: Viết các từ ngữ:

quả chuông       con đường        cây bàng      cành chanh

Câu 8: Viết câu:

Buổi sáng, mẹ ra đồng làm ruộng.

Bà gánh hàng ra chợ bán.

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 2.350
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm