Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 1

1 1.926

Đề kiểm tra Tuần 14 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt thuần thục và đẹp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

uôm       ươm        ot         at

buồm      bướm        hót        hát

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

cánh buồm           đàn bướm           tiếng hát           ca hát

Câu 3: Đọc các câu:

Ong bướm bay rộn ràng.

Ai trồng cây

Người đó có tiếng hát

Trên vòm cây

Chim hót lời mê say.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 1

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

uôm      ươm       ot       at

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 1

Câu 7: Viết các từ ngữ:

cánh buồm        đàn bướm         tiếng hát        ca hát

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 1

Câu 8: Viết câu:

Ai trồng cây

Người đó có tiếng hát

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.926
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm