Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 2

1 1.556

Đề kiểm tra Tuần 14 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt thuần thục và đẹp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

ăt       ât        ôt      ơt

mặt      vật       cột     vợt

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

rửa mặt       đấu vật        cột cờ         cái vợt

Câu 3: Đọc các câu:

Hỏi cây bao nhiêu tuổi

Cây không nhớ tháng năm

Cây chỉ dang tay lá

Che tròn một bóng râm.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 2

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

ăt       ât        ôt         ơt

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 2

Câu 7: Viết các từ ngữ:

rửa mặt     đấu vật      cột cờ        cái vợt

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 2

Câu 8: Viết câu:

Chủ nhật, mẹ dát em đi thăm vướn thú. Em rất vui vì được ngắm nhiều con vật.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 14 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.556
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm