Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

1 2.185

Đề kiểm tra Tuần 17 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt thuần thục và đẹp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

iêc        ươc       ach

xiếc      rước       sách

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

xem xiếc          rước đèn            cuốn sách

Câu 3: Đọc các câu:

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

iêc       ươc        ach

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 7: Viết các từ ngữ:

xem xiếc       rước đèn          cuốn sách

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

Câu 8: Viết câu:

Non xanh nước biếc

Bé giữ gìn sách vở sạch sẽ.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 17 - Đề 2 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.185
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm