Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 1

4 5.367

Đề kiểm tra Tuần 19 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt thuần thục và đẹp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

op         ap         ăp        âp

họp        sạp         bắp      mập

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

họp nhóm       múa sạp        cải bắp         cá mập

Câu 3: Đọc các câu:

Bập bênh bập bênh

Nhún chân cho dẻo

Nhịp bênh cho khéo

Lên xuống cho đều.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống op, ap, ăp hoặc âp:

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 1

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

op      ap        ăp       âp

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 1

Câu 7: Viết các từ ngữ:

họp nhóm      múa sạp       cải bắp       cá mập

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 1

Câu 8: Viết câu:

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì mưa.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 19 - Đề 2 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
4 5.367
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm