Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 1

1 3.092

Đề kiểm tra cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập và luyện đọc thành thạo, giúp các em biết đọc, biết viết tốt trong năm đầu tiên đi học.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG

Câu 1:

Đọc các âm:

ê   v  l  h  o  c  ô   ơ

Câu 2:

Đọc các tiếng:

bê  ve  lê   hè   bò   cỏ   cô   cờ

Câu 3:

Đọc các từ ngữ:

be bé   bế bé     vẽ bê      bé bò     cổ lọ

Câu 4:

Đọc các câu:

bé vẽ bê

ve ve ve, hè về

bố vỗ về bé

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 5:

Gạch dưới những chữ ê:

con bê    chùm khế     con dế

Câu 6:

Khoanh tròn các tiếng có chữ v:

con ve     vẽ tranh     vội vàng

Câu 7:

Gạch dưới các chữ l, h:

quả lê     con le le      hội hè      lá hẹ      tôm he

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 8:

Tô các chữ ê, v, l, h

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 1Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 1Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 1

Câu 9:

Tô các tiếng bê, ve, lề, hè:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 1

Câu 10:

Tô câu: bé vẽ bê:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 3.092
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm