Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 2

1 3.914

Đề kiểm tra Tuần 2 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập và luyện đọc thành thạo, giúp các em biết đọc, biết viết tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1:

Đọc các âm và tiếng:

ê          bê        v        ve         l        lê       h       hè

o          bò         c        cỏ         ô        cô      ơ       cờ

Câu 2: 

Đọc các tiếng:

bê     bề     bế

ve    vè     vẽ

lê     lề     lễ

he    hè     hẹ

co     cò    cọ

Câu 3:

Đọc các thành ngữ:

bé vẽ       vó bè       vỗ về       bờ hồ

Câu 4:

Đọc các câu:

bé ở bờ hồ

ve vẻ vè ve

cô có cờ

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 5:

gạch dưới những chữ l, h:

quả lê     chú hề      ba lô l      á hẹ

Câu 6:

Khoanh tròn các tiếng có chữ o, c:

no nê      cổ lọ      mo cau      lá cọ      cái ca

Câu 7:

Gạch dưới các chữ ô , ơ:

bố        bờ hồ      cổ cò       lồ lộ       cờ         vở vẽ

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 8:

Viết các tiếng: bò, cỏ, cô, cờ

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 2

Câu 9:

Viết câu: bò bê có bó cỏ

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 2 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 3.914
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm