Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 20 - Đề 2

2 3.876

Đề kiểm tra Tuần 20 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 20 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 20 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

oai      oay       oan       oăn

thoại    xoáy      khoan     xoăn

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

điệp thoại      gió xoáy      giàn khoan     tóc xoăn

Câu 3: Đọc các câu:

Tháng chạp là tháng trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống oai, oay, oan hoặc oăn:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 20 - Đề 2

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 20 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

oai      oay       oan       oăn

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 20 - Đề 2

Câu 7: Viết các từ ngữ:

điệp thoại      gió xoáy       giàn khoan      tóc xoăn

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 20 - Đề 2

Câu 8: Viết câu:

Tháng chạp là tháng trồng khoai

Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 20 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 3.876
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm