Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1

1 3.540

Đề kiểm tra Tuần 21 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

oang     oăng      oanh      oach

hoang    hoẵng    doanh      hoạch

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

vỡ hoang      con hoẵng      doanh trại        thu hoạch

Câu 3: Đọc các câu:

Tím tươi lấp lánh hoa cà

Bất thần rừng rực, lòa lòa lửa gang

Cầu vồng muôn sắc loang loang

Vượt trên ngọn sóng cao ngang mặt người.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống oang, oăng, oanh hoặc oanh:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

oang     oăng     oanh       oach

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1

Câu 7: Viết các từ ngữ:

vỡ hoang      con hoẵng       doanh trại      thu hoạch

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1

Câu 8: Viết câu:

Bà con nông dân thu hoạch vụ lúa chiêm xuân.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 21 - Đề 2 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 3.540
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm