Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 23 - Đề 1

1 1.095

Đề kiểm tra Tuần 23 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 23 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 23 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Trường em. (SGK Tiếng Viết 1, tập hai, trang 46)

Câu 2: Tìm và đọc những tiếng có vần ai, ay.

Câu 3: Trường học trong bài được gọi là gì? (Khoanh vào ý đúng)

a) Là ngôi nhà thứ hai của em.

b) Là người bạn tốt của em.

c) là mẹ hiền của em.

Câu 4: Tìm và viết các tiếng trong bài:

– có vần ai:………………………………………..

– có vần ay:……………………………………………

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra Tuần 23 môn Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả bài Trường em (từ Trường học dạy em… đến hết)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần ai hoặc ay:

– Tháng h….. trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.

– Tháng bảy heo m…….., chuồn chuồn b…… thì bão

Câu 8: Điền vào chỗ trống c hoặc k:

……..á chép ………… ỉ niệm

quả ………à con ……….iến

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 23 - Đề 2 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.095
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm