Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 1

1 360

Đề kiểm tra cuối Tuần 27 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Ngôi nhà. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 82)

Câu 2: Tìm và đọc những tiếng có vần yêu.

Câu 3: Ở ngôi nhà mình, bạn nhỏ nghe thấy gì? (khoanh vào ý đúng)

a) Tiếng chim đầu hồi lảnh lót.

b) Tiếng gà gáy.

c) Tiếng ngựa hí vang.

Câu 4: Em hãy đọc câu chứa vần iêu.

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả khổ thơ thứ nhất bài Ngôi nhà. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 82)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần iêu hoặc yêu:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 1

Câu 8: Điền vào chỗ trống c hoặc k:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 27 - Đề 2 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 360

Video đang được xem nhiều

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm