Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 28 - Đề 2

1 770

Đề kiểm tra cuối Tuần 28 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 28 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 28 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Mời vào. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 94)

Câu 2: Tìm và đọc những tiếng có vần ong.

Câu 3: Gió được chủ nhà mời vào để cùng làm gì? (Khoanh vào ý đúng)

a) Cùng soạn sửa đón trăng lên, quạt mát thêm hơi biển cả.

b) Gieo hoa lá, đẩy thuyền buồm, đi khắp miền làm việc tốt.

c) Cả hai ý trên.

Câu 4: Em hãy tìm và đọc 1 câu có chứa vần oong.

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 28 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả bài Mời vào. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 94)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần on hoặc oong:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 28 - Đề 2

Câu 8: Điền vào chỗ trống ng hoặc ngh:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 28 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 29 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 770
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm