Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 29 - Đề 2

1 803

Đề kiểm tra cuối Tuần 29 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 29 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối Tuần 29 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Mèo con đi học. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 103)

Câu 2: Đọc tiếng có vần ưu trong bài.

Câu 3: Câu nói nào của Cừu khiến Mèo vội xin đi học ngay? (Khoanh vào ý đúng)

a) Sẽ chữa lành cái đuôi cho mèo.

b) Muốn chữa nhanh khỏi thì phải cắt đuôi mèo.

Câu 4: Em hãy tìm và viết các tiếng:

a) Có vần ưu:……………………………….

b) Có vần ươu:………………………………

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 29 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả 6 dòng thơ cuối bài Mèo con đi học. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 103)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần uôc hoặc uôt:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 29 - Đề 2

Câu 8: Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 29 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 1 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 803
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm