Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 3 - Đề 1

1 2.681

Đề kiểm tra Tuần 3 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 3 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập và luyện đọc thành thạo, giúp các em biết đọc, biết viết tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 3 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1:

Đọc các âm:

i  a  n  m  d  đ  t  th

Câu 2:

Đọc các tiếng:

bi  cá   nơ   me   dê   đò   tổ   thỏ

Câu 3:

Đọc các từ ngữ:

bi ve     ba lo     ca nô        bó mạ

da dê    đi bộ      ti vi         thợ mỏ

Câu 4:

Đọc các câu:

bé hà có vở ô li

bò bê có cỏ

dì na đi đò, bé và mẹ đi bộ

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 5:

Gạch dưới những tiếng có chữ i:

thủ thỉ      bền bỉ      ti hí     cổ cò

Câu 6:

Gạch chân những từ có chứa chữ a:

hả hê      ba lo        bé ngủ     lá cọ

Câu 7:

Gạch dưới những tiếng có chữ n:

bí ngô      bi ve        hé nở      no nê

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 8:

Viết các tiếng:

bi     cá    nơ     me    dê      đò    tổ     thỏ

Đề kiểm tra cuối Tiếng Việt lớp 1 tuần 3 - đề số 1

Câu 9:

Viết câu: bé hà có vở ô li

Đề kiểm tra cuối Tiếng Việt lớp 1 tuần 3 - đề số 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.681
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm