Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 1

1 737

Đề kiểm tra cuối Tuần 30 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối Tuần 30 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Ngưỡng cửa. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 109)

Câu 2: Đọc tiếng có vần ăt trong bài.

Câu 3: Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa để đi đến đâu? (Khoanh vào ý đúng)

a) Đi tới trường.

b) Đi xa hơn nữa.

c) Cả hai ý trên.

Câu 4: Em hãy viết 1 câu chứa tiếng có vần ăc:

…………………………………………………………………

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả khổ thơ cuối bài Ngưỡng cửa. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 109)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần ăt hoặc ăc:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 1

Câu 8: Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 30 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 737
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm