Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 33 - Đề 2

1 759

Đề kiểm tra cuối Tuần 33 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 33 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối Tuần 33 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Anh hùng biển cả. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 145)

Câu 2: Đọc tiếng có vần ia trong bài.

Câu 3: Muốn làm anh phải có tình cảm thế nào với em bé? (Khoanh vào ý đúng)

a) Phải chiều em bé.

b) Phải yêu em bé.

c) Phải nhường em bé.

d) cả a, b, c.

Câu 4: Em hãy viết một câu chứa tiếng có vần uya:

……………………………………………………………………

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối Tuần 33 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả khổ thơ cuối bài Làm anh. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 139)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần s hoặc x:

Đề kiểm tra cuối Tuần 33 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

Câu 8: Điền vào chỗ trống v hoặc d:

Đề kiểm tra cuối Tuần 33 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 34 - Đề 1 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 759
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm