Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 34 - Đề 1

1 846

Đề kiểm tra cuối Tuần 34 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 34 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối Tuần 34 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Anh hùng biển cả. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 145)

Câu 2: Đọc tiếng có vần uân trong bài.

Câu 3: Người ta có thể dạy cá heo làm những việc gì? (Khoanh vào ý đúng)

a) Canh gác bờ biển.

b) Dân tàu thuyền vào ra các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.

c) Cả hai ý trên.

Câu 4: Em hãy viết câu chứa tiếng:

a, Có vần ân:…………………………………

b) Có vần uân:………………………………

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối Tuần 34 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Chép đúng chính tả bài Anh hùng biển cả. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 139)

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần ân hoặc uân:

Đề kiểm tra cuối Tuần 34 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

Câu 8: Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

Đề kiểm tra cuối Tuần 34 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 34 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 846
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm