Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 35 - Đề 2

1 691

Đề kiểm tra cuối Tuần 35 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 35 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối Tuần 35 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Gửi lời chào lớp Một. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 162)

Câu 2: Chia tay lớp Một, bạn nhỏ chào những đồ vật nào trong lớp? (Khoanh vào ý đúng)

a) Chào bảng đen, cửa sổ.

b) Chào chỗ ngồi thân quen.

c) Tất cả các ý trên.

Câu 3: Câu thơ nào là lời hứa của bạn nhỏ với cô giáo?

a) Chào cô giáo kính mến.

b) Gửi lời chào tiến bước.

c) Làm theo lời cô dạy.

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 4: Chép đúng chính tả bài Quyển sách mới. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 163)

Câu 5: Viết tiếng có vần anh, ach trong bài:

………………………………………………………………

Câu 6: Điền vào chỗ trống vần anh hoặc ach:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 35 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 35 - Đề 3 

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 691
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm