Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 35 - Đề 3

1 904

Đề kiểm tra cuối Tuần 35 Tiếng Việt lớp 1 - Đề 3

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 35 - Đề 3 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối Tuần 35 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 3

A. KIỂM TRA ĐỌC

Câu 1: Đọc đúng bài Hai cậu bé và hai người bố. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 164)

Câu 2: Viết câu trong bài chứa tiếng có vần iêc:

……………………………………………………………

Câu 3: Nói một câu chứa tiếng có vần iêt.

Câu 4: Bố Việt làm gì? Bố Sơn làm gì?

………………………………………………………………

………………………………………………………………

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 5: Chép đúng chính tả bài Xỉa cá mè. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 165)

Câu 6: Viết hai từ trong bài có tiếng bắt đầu bằng c:

…………………………………………………………………

Câu 7: Điền vào chỗ trống vần iên, iêng hoặc uyên:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 35 - Đề 3

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 904
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm