Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 6 - Đề 2

1 2.969

Đề kiểm tra Tuần 6 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 6 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập và luyện đọc thành thạo, giúp các em biết đọc, biết viết tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 6 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

ia      ua      ưa

tía     cua     ngựa

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

y tế      tre già     tỉa lá      trò đùa       sữa chua

Câu 3: Đọc các câu:

Mẹ cho bé và chị Nga về quê nghỉ hè.

Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 6 - Đề 2

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 6 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

ia     ua       ưa

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 6 - Đề 2

Câu 7: Viết các từ ngữ:

trỉa đỗ      ý nghĩa      ca múa       chữa xe

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 6 - Đề 2

Câu 8: Viết câu:

Mẹ đi chợ mua mía, dừa.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 6 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.969
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm