Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 8 - Đề 1

1 3.472

Đề kiểm tra Tuần 8 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 8 - Đề 1 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập và luyện đọc thành thạo, giúp các em biết đọc, biết viết tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 8 - Đề 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

ay    ây    eo     ao    bay     dây     mèo      sao

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

máy bay      nhảy dây       chú mèo       ngôi sao

Câu 3: Đọc các câu:

Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái thi nhảy dây.

Suối chảy rì rào.

Gió reo lao xao.

Bé ngồi thổi sáo.

B. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 8 - Đề 1

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 8 - Đề 1

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

ay     ây     eo     ao

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 8 - Đề 1

Câu 7: Viết các từ ngữ:

máy bay      nhảy dây      chú mèo       ngôi sao

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 8 - Đề 1

Câu 8: Viết các từ ngữ:

Suối chảy rì rào.

Gió reo lao xao.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 8 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 3.472
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm