Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 9 - Đề 2

1 3.421

Đề kiểm tra Tuần 9 Tiếng Việt lớp 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 9 - Đề 2 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập và luyện đọc thành thạo, giúp các em biết đọc tốt và viết chữ đẹp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề bài đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 9 - Đề 2

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:

Câu 1: Đọc các vần, tiếng:

on     an      ân        ăn

con    sàn     cân       trăn

Câu 2: Đọc các từ ngữ:

mẹ con    nhà sàn     cái cân       con trăn

Câu 3: Đọc các câu:

Gấu mẹ dạy con chơi đàn.

Thỏ mẹ dạy con nhảy múa.

Bé chơi thân với bạn Lân.

Bé và bạn nặn đồ chơi.

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 9 - Đề 2

Câu 5: Nối ô chữ thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 9 - Đề 2

B. KIỂM TRA VIẾT

Câu 6: Viết các vần:

on     an     ân      ăn

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 9 - Đề 2

Câu 7: Viết các từ ngữ:

mẹ con    nhà sàn     cái cân      con trăn

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 9 - Đề 2

Câu 8: Viết câu:

Gấu mẹ dạy con chơi đàn.

Bé và bạn Lân nặn đồ chơi.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 1: Tuần 9 - Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm môn Tiếng Việt lớp 1 đầy đủ để học tốt Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 3.421
Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1 Xem thêm