Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 10 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 41 - 2                                              b) 61 – 14

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết: x + 15 = 41

a) + 15 = 41                  b) + 15 = 41

x = 41 + 15                      x = 41 – 15

x = 56 …                        x = 26 …

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 1

4. Điền dấu + hoặc – vào ô trống để được phép tính đúng:

21 …. 15 = 36              31 …. 14 = 17

61 …. 18 = 79              51 …. 15 = 36

41 …. 17 = 58              71 …. 17 = 54

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm biết:

a) + 17 = 71                b) 36 + x= 81

…………..                      …………..

…………..                      …………..

6. Tính:

a) 51 – 15 + 18           b) 33 + 28 – 19

=……………               =……………

=……………               =……………

7. Đội văn nghệ có 31 bạn, trong đó có 15 bạn nam. Hỏi đội văn nghệ có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

8. Cửa hàng có 71 kg bánh, đã bán 37 kg bánh. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam bánh?

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

9. Mẹ 31 tuổi. Con kém mẹ 24 tuổi. Hỏi con mấy tuổi?

Bài giải

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 10 - Đề 1:

4.

21 + 15 =36        

31 – 14 = 17

61 + 18 = 79

51 – 15 – 36

41 + 17 = 58

71 – 17 = 54

7. 31 – 15 = 16 (bạn nữ)

8. 71 – 37 = 34 (kg)

9. 31 – 24 = 7 (tuổi)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 10 - Đề 2 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 3.306
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm