Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 11 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

2. Nối số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

3. Nối số thích hợp với ô trống (các ô giống nhau có số giống nhau)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 42 – 24 – 14          c) 52 – 25 + 5

= 42 - 10                = 27 + 5

= 32 ….                 = 32 ….

b) 42 – 24 - 14          d) 52 – 25 + 5

= 18 - 14                = 52 – 30

= 4 ….                  = 22 ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tính:

a) 72 + 19 - 35

=…………

=…………

b) 72 – 35 + 19

=…………

=…………

c) 82 – 29 - 17

=…………

=…………

d) 82 – 17 – 29

=…………

=…………

6. Tìm x, biết:

a) 18 + 29 + x = 62

=………… =…………

b) 52 – 15 + = 72

=………… =…………

7. Một người nuôi 72 con vịt. Sau khi bán đi một số con vịt thì còn lại 27 con vịt. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu con vịt?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

8. Từ một thanh gỗ dài 72 cm người ta cắt đi 2 dm 7 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 11 - Đề 2:

2.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

3.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 11 - Đề 2

4. b) 4 Đ              c) 32 Đ

6. a) 18 + 29 + = 62

        47 + x = 62

         x = 62 - 47

        x = 15

b) 52 – 15 + = 72

      37 + x = 72

      x = 72 – 37

      x = 35

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 1 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 4.753
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm