Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 12 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối số thích hợp với ô trống:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x, biết: x – 10 = 45

a) – 10 = 45           b) – 10 = 45

x = 45 + 10               x = 45 – 10

x = 55 …                x = 35 …

3. Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 2

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Từ một phép cộng hãy viết hai phép trừ thích hợp (theo mẫu):

8 + 5 = 13

 13 – 8 = 5

 13 – 5 = 8

37

+

36

=

 

 

 

-

36

=

 

 

 

-

37

=

 

5. Một thùng dầu có 83dầu. Từ thùng dầu đó người ta lấy ra một số lít dầu thì còn lại 25l dầu. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

6. Một mảnh vải dài 9 dm 3 cm. Từ mảnh vải đó người ta cắt ra 75cm vải thì mảnh vải còn lại dài bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

7. Tính:

5 dm + 23 cm – 18 cm

=…………………..

=…………………..

=…………………..

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 12 - Đề 2

1.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 12 - Đề 2

4. 73 – 37 = 36; 73 – 36 = 37

5. 83 – 25 = 58 (l)

6. 93 – 75 = 18 (cm)

7. 5 dm + 23 cm – 18 cm

= 50 cm + 23 cm – 18 cm

= 73 cm – 18 cm

= 55 cm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 4.435
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm