Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

1 3.447

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 13 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 54 - 6                                        b) 84 – 28

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ,sai ghi S:

Tìm x, biết: x + 19 = 74

a) + 19 = 74                   b) + 19 = 74

x = 74 + 19                       x = 74 – 19

x = 93 …                         x = 55 …

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 84 cm – 5 dm = 79 cm …

b) 84 cm – 5 dm = 79 dm …

c) 84 cm – 5 dm = 34 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tính:

a) 14 - 5 – 3 = …= …  

c) 14 – 6 – 3 = …= …

b) 14 – 8 = …

d ) 14 – 9 = …

6. Tìm x:

a) + 29 = 64           c) – 18 = 34

…………….            …………….

…………….            …………….

b) – 29 = 64          d) – 34 = 18

…………….            …………….

…………….            …………….

7. Có 34 người Việt Nam và người nước ngoài vào phòng triển lãm tranh, trong đó có 18 người Việt Nam. Hỏi có bao nhiêu người nước ngoài vào phòng triển lãm tranh?

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

8. Bạn Xuân cao 94 cm. Bạn Thu thấp hơn bạn Xuân là 5 cm. Tính chiều cao của bạn Thu.

Bài giải

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

9. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 13 - Đề 1

4. c) 84 cm – 5 dm = 34 cm Đ

7. 34 – 18 = 16 (người)

8. 94 - 5 = 89

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 13 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
1 3.447
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm