Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 - Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 - Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt rồi tính:

a) 100 - 77 b) 100 – 9

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x:

a) 72 – x = 24 c) x – 18 = 57

x = 72 - 24 x = 57 – 18

x = 48 … x = 39 …

b) 72 – x = 24 d) x – 18 = 57

x = 72 + 24 x = 57 + 18

x = 96 … x = 75 …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Có một trăm quả trứng. Hỏi sau khi bán bao nhiêu quả trứng thì còn lại ba chục quả trứng?

a) 97 quả trứng … b) 70 quả trứng …

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) 100 – x = 36 + 18 b) 95 – x = 100 – 59

…………….. ……………..

…………….. ……………..

…………….. ……………..

6. Tính:

a) 70 + 30 = … b) 48 + 52 = …

100 – 30 = … 100 – 52 = …

100 – 70 = … 100 – 48 = …

7. Đàn lợn có 100 con, trong đó có 75 con đã tiêm phòng dịch. Hỏi đàn lơn đó còn bao nhiêu con chưa tiêm phòng dịch?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

8. Một người có 100 kg rau. Sau khi người đó bán được một lượng rau thì còn lại 25 kg rau. Hỏi người đó đã bán bao nhiêu ki-lô-gam rau?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

9. Viết số thích hợp vào ô trống:

100

-

40

=

100

-

60

=

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 15 - Đề 1

3. b) 70 quả trứng Đ

4. C. Ba điểm B , D , C

7. 100 – 75 = 25 (con)

8. 100 – 25 = 75 (kg)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 - Đề 2

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 3.892
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm