Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 15 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 15 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

10 chục trừ 3 chục bằng bao nhiêu?

a) 70 ….           b) 7 ….

10 chục trừ 4 đơn vị bằng bao nhiêu?

c) 60 ….           d) 96 ….

2. Đúng ghi Đ,sai ghi S:

Từ một thanh gô dài 10 dm người ta cắt đi 5 cm thì thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu?

a) 5 dm …

b) 5 cm …

c) 95 cm …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 52 – 17 – 7 = 52 – 10     

            = 42 …      

b) 74 – 8 + 2 = 74 – 10

           = 64…

b) 52 – 17 – 7 = 35 - 7  

            = 28 …           

d) 74 – 8 + 2 = 66 + 2

           = 68 …

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 15 cm – 1 dm = 14 cm …

b) 15 cm – 1 dm = 5 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) 100 – 28 – = 45

……………….

……………….

……………….

b) 48 + 52 – = 75

……………….

……………….

……………….

6. Tính:

a) 61 + 24 + 15   

……………….

……………….

……………….

b) 61 + 24 - 15

……………….

……………….

……………….

c) 61 – 24 + 15

……………….

……………….

……………….

d) 61 – 24 - 15

……………….

……………….

……………….

7. Một mảnh vải dài 7 dm 5 cm. Hỏi người ta cần cắt đi bao nhiêu xăng-ti-mét để mảnh vải còn lại dài 28 cm?

Bài giải

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

8. Tìm một số biết rằng số đó kém 100 là 25 đơn vị.

Bài giải

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 15 - Đề 2

1. a) 70 Đ        d) 96 Đ

2. c) 95 cm Đ

3. b) 28 Đ       d) 68 Đ

4. b) 5 cm Đ

5. a) = 27       b) x= 25

7.

7 dm 5cm = 75 cm

75 – 28 = 47 (cm)

8. Gọi số đó là x.

Ta có: 100 – = 25

     x = 100 – 25

     x = 75

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 16 - Đề 1 

Ngoài ra, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 2 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
4 5.003
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 Xem thêm